Osoba starsza podejmie naukę angielskiego (podstawy do konwersacji) w czasie wakacji.

Kontakt: kostek43@op.pl