Nauczycielka matematyki na emeryturze udzieli korepetycji na poziomie szkoły podstawowej (u ucznia w domu). Powtórzę z uczniem wiadomości działami np. ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne, figury geometryczne, pola figur, graniastosłupy lub pomogę w odrabianiu zadań domowych. Cena: 30 zł za godzinę.

Kontakt: tel. 603 566 184