Przyjmę gruz na drogę dojazdową Bochnia Chodenice ul. Andrzeja Furdzika

Kontakt: tel. 607 832 826