Dyrektor Domu Dziecka w Bochni ogłasza wolne miejsce na stanowisko psychologa w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Wymiar etatu 0,5 – 0,75. Wymagania:
- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
- prawo do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
- kilkuletnie doświadczenie w pracy w zawodzie psycholog,
- predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mail:
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: e- mail: domdziecka.bochnia@wp.pl

zobacz ogłoszenia podobne