Dyrektor Domu Dziecka w Bochni ogłasza wolne miejsce na stanowisko psychologa w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Wymiar etatu 0,5 – 0,75. Wymagania:
– wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
– prawo do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
– kilkuletnie doświadczenie w pracy w zawodzie psycholog,
– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mail:
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: e- mail: domdziecka.bochnia@wp.pl